Matematika 2

Zápočet

Informace k předmětu na webu ústavu matematiky a deskriptivní geometrie: Informace k zápočtu, Informace ke zkoušce, Generátor zkouškového zadání

Zadání počítaná na cvičeních:

První písemka: Informace2019

Zadání písemek:

Druhá písemka: Informace2017

Zadání písemek:

Odkazy

Výpočetní nástroje

http://www.wolframalpha.com/

https://www.desmos.com/

Integrální počet - studijní opory VŠB-TU

http://mdg.vsb.cz/portal/m2/neu.php

http://mdg.vsb.cz/portal/m2/urc.php

Integrální počet - studijní opory MENDELU

http://user.mendelu.cz/marik/maw-new/index.php?lang=cs

Studijní opory University of Pennsylvania (Anglicky)

http://calculus.seas.upenn.edu/?n=Main.HomePage

http://books.google.cz/books?id=HbbeRHUozJcC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Studijní opory VUT FSI

http://mathonline.fme.vutbr.cz/Matematika-I/sc-5-sr-1-a-4/default.aspx

Studijní opory ČVUT

http://math.feld.cvut.cz/mt/pagec12d.htm

https://math.feld.cvut.cz/habala/teaching/veci-ma1.htm

Funkce dvou proměnných - studijní opory VŠB-TU

http://mdg.vsb.cz/portal/m2/dp2.php

Funkce více proměnných - studijní opory VUT FSI

http://mathonline.fme.vutbr.cz/Matematika-II/sc-6-sr-1-a-25/default.aspx

Funkce více proměnných - studijní opory ČVUT

https://math.feld.cvut.cz/habala/teaching/veci-ma2.htm

Funkce více proměnných - slovní úlohy na extrémy funkcí (anglicky)

http://www.mathalino.com/reviewer/differential-calculus/application-of-maxima-and-minima