Matematika 3

Zápočtové písemka

Informace k zápočtové písemce: Informace2016

Informace k předmětu na webu ústavu matematiky a deskriptivní geometrie: k zápočtu zde, ze zkoušce zde

Zadání 1. písemky:

Zadání 2. písemky:

Domácí úkoly

Zadání:

Řešené příklady

Maple

Odkazy

Výpočetní nástroje

http://www.wolframalpha.com/

https://www.desmos.com/

Vícenásobné íntegrály - studijní opory VŠB-TU

http://mdg.vsb.cz/portal/m4/vic.php

Vícenásobné íntegrály - studijní opory VUT FSI

http://mathonline.fme.vutbr.cz/Matematika-II/sc-6-sr-1-a-25/default.aspx

Vícenásobné íntegrály - studijní opory ČVUT

https://math.feld.cvut.cz/habala/teaching/veci-ma2.htm

Diferenciální rovnice - studijní opory VŠB-TU

http://mdg.vsb.cz/portal/m2/odr.php

Diferenciální rovnice - studijní opory, MENDELU

http://user.mendelu.cz/marik/maw-new/index.php?lang=cs

Diferenciální rovnice - studijní opory VUT FSI

http://mathonline.fme.vutbr.cz/Matematika-III/sc-7-sr-1-a-26/default.aspx

Diferenciální rovnice - studijní opory ČVUT

https://math.feld.cvut.cz/habala/teaching/veci-ode.htm