Matematika 5

Zkouška

Informace k předmětu na webu ústavu matematiky a deskriptivní geometrie: zde

Ukázková Písemka: Zadání , Zadání+Řešení

Seznam možných teoretických otázek: zde

Zadání písemek:

Zápočet

Informace k zápočtu: Informace2016

Zadání písemek:

Materiály promítané na přednáškách

Řešené příklady

  • MKP1 (upozorňuji na drobné odchylky ve značení oproti cvičení)
  • MKP2 (upozorňuji na drobné odchylky ve značení oproti cvičení)
  • MKP3 (upozorňuji na drobné odchylky ve značení oproti cvičení)

Odkazy

Výpočetní nástroje

http://www.wolframalpha.com/

https://www.desmos.com/

Studijní opory VUT FEKT

http://matika.umat.feec.vutbr.cz/inovace/materialy/skripta/mmnm.pdf

http://matika.umat.feec.vutbr.cz/inovace/materialy/skripta/sbirka_mmnm.pdf

Studijní opory MENDELU

http://user.mendelu.cz/marik/maw-new/index.php?lang=cs

Studijní opory VUT FSI

http://mathonline.fme.vutbr.cz/Numericke-metody-I/sc-8-sr-1-a-11/default.aspx

http://mathonline.fme.vutbr.cz/Numericke-metody-II/sc-1246-sr-1-a-263/default.aspx

Animace iteračních metod

http://mathfaculty.fullerton.edu/mathews//a2001/Animations/Animations2.html

Studijní opory VŠB-TU

http://mdg.vsb.cz/portal/nm/index.php

Video - Pohyblivá řádová čárka - Computerphile

http://videacesky.cz/video/pohybliva-radova-carka-computerphile

Numerical Computing with MATLAB - Cleve Moler

http://www.mathworks.com/moler/chapters.html