Matematika 4

Zápočet

Informace k zápočtu: připravuje se

Zadání písemky:

Řešené příklady

Spojitý_náhodný_vektor

Odkazy

Výpočetní nástroje

http://www.wolframalpha.com/

https://www.desmos.com/

Studijní opory VUT FSI

http://mathonline.fme.vutbr.cz/Matematika-IV/sc-108-sr-1-a-120/default.aspx

Studijní opory VŠB-TU

http://mdg.vsb.cz/portal/m3/index.php