Aplikovaná matematika

Zkouška

Ukázkové příklady ke zkoušce 

Materiály z přednášek a cvičení

Článek: Simplified seismic analysis procedures for elevated tanks considering fluid–structure–soil interaction

Kód v Matlabu: Lotka-Volterra model

Řešený příkad: Soustava Rovnic - Eliminační metoda

Učební text k PDR: PDR

Odkazy

Výpočetní nástroje

http://www.wolframalpha.com/

https://www.desmos.com/

Diferenciální rovnice - studijní opory VŠB-TU

http://mdg.vsb.cz/portal/m2/odr.php

Diferenciální rovnice - studijní opory, MENDELU

http://user.mendelu.cz/marik/maw-new/index.php?lang=cs

Diferenciální rovnice - studijní opory VUT FSI

http://mathonline.fme.vutbr.cz/Matematika-III/sc-7-sr-1-a-26/default.aspx

Diferenciální rovnice - studijní opory ČVUT

https://math.feld.cvut.cz/habala/teaching/veci-ode.htm